Met verantwoordelijkheid voor het milieu

Duurzaamheid

Marktleiderschap betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Het merk Busch-Jaeger inspireert klanten en partners al meer dan 140 jaar met innovatieve producten en uitstekende services. En het vertrouwen dat we genieten, verplicht en motiveert ons om een duurzame energietransitie te realiseren. Samen gaan we voor een duurzame toekomst.  

Cradle to Cradle Certified

Cradle to Cradle Certified™ is een certificaat dat is afgegeven door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Het Cradle to Cradle-principe is een ontwerpclaim die rekening houdt met verschillende duurzame eigenschappen zoals: veilige materialen, continue recycling en hergebruik van materialen, schoon water, hernieuwbare energie en sociale rechtvaardigheid. De beginselen van Cradle to Cradle bieden ruimte voor voortdurende innovatie op het gebied van economische, ecologische en sociale vraagstukken in verband met het ontwerp en het gebruik van producten en diensten. 

In maart 2019 was Busch-Jaeger het eerste bedrijf wereldwijd dat een Cradle to Cradle-duurzaamheidscertificaat kreeg voor een schakelaarprogramma.  

Omdat het Cradle to Cradle-principe een continue verbeteringsnorm volgt, heeft Busch-Jaeger nu het volgende prestatieniveau van brons bereikt. Tegelijkertijd is het certificaat niet langer beperkt tot future® linear, want onlangs hebben ook de schakelaarprogramma’s Busch-axcent® en Busch-balance® SI het vernieuwde duurzaamheidscertificaat ‘Cradle to Cradle Certified™ Bronze’ gekregen. 

Certificaat (PDF) 

Meer informatie 

Busch-Jaeger Mission to Zero

Slim, veilig en betrouwbaar – Let's write the future of electrification together

De wereld waarin we leven verandert snel. Van industrialisatie via verstedelijking naar digitalisering – de impact op het milieu neemt toe en we moeten ons afvragen hoe we in de toekomst willen wonen, werken en leven? 

Bij ABB/Busch-Jaeger zetten we ons in voor een slimme, veilige en betrouwbare energiestroom van verdeler tot het daadwerkelijke verbruik. Van industrie, infrastructuur en transport tot woningbouw en utiliteit. Om zowel vandaag als morgen een echte emissievrije toekomst te creëren. 

Bij Busch-Jaeger zijn we daarom trots op onze ‘Mission to Zero’. Een concreet voorbeeld van hoe een duurzame energietransitie kan worden bereikt met digitaal energiemanagement. 

Lüdenscheid: duurzame energietransitie

ABB/Busch-Jaeger heeft zijn eigen productielocatie in Lüdenscheid geoptimaliseerd om energiekosten te besparen en grondstofbesparend te produceren. Naast het OPTIMAX® -energiebeheersysteem en het zonnepark met momenteel in totaal 25 ABB-omvormers, zullen nog meer ABB-technologieën slim worden gecombineerd tot een complete oplossing die de economische efficiëntie verhoogt en CO² reduceert. Met deze duurzame energietransitie zijn we weer een stap verder in de ABB/Busch-Jaeger Mission to Zero. 

 

Duurzaamheid komt voort uit vooruitkijken

Kwaliteit – Milieu – Werkveiligheid – Energie 

De bedrijfsstrategie is gebaseerd op vier pijlers: kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid en energie. Deze worden met een geïntegreerd managementsysteem voortdurend ontwikkeld en verbeterd. Busch-Jaeger ziet namelijk niets geïsoleerd, maar ziet alle operationele processen als één geheel. Een complexe taak, omdat enerzijds de focus ligt op de eisen van de klant en anderzijds ook de veiligheid op het werk, de impact op het milieu en het energieverbruik cruciaal zijn. Om aan alle doelstellingen te voldoen, is het managementsysteem gebaseerd op ISO-normen. Een duidelijk kader voor duidelijke doelstellingen. Duurzaamheid komt nu eenmaal niet vanzelf; het komt tot leven in Busch-Jaeger. Met de duurzame energietransitie wordt de Mission to Zero gerealiseerd. 

De vier managementsystemen kwaliteit, milieu, arbeids- en gezondheidsveiligheid, en energiemanagement vormen samen het geïntegreerde managementsysteem (IMS), wat betekent dat Busch-Jaeger operationele processen integraal benadert en analyseert. 

Continu voldoen aan de eisen van de klant, het voorkomen van ongelukken, ziektes en schadelijke milieueffecten, alsook energie-efficiëntie staan bij Busch-Jaeger centraal. Het verplicht ons om onze prestaties met betrekking tot het managementsysteem voortdurend te verbeteren. 


Busch-Jaeger over de duurzame energietransitie

Om deze doelstellingen te realiseren, hebben wij de managementsystemen volgens DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 45001 en DIN EN ISO 50001 ingevoerd en zorgen wij voor de implementatie van alle eisen van deze normen. Zo wordt onder andere gecontroleerd dat: 

 • de vereiste financiële en structurele voorwaarden zijn gewaarborgd; 
 • alle medewerkers bij de implementatie en uitvoering betrokken en goed geïnformeerd zijn; 
 • verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd zijn en dat voor alle managementsystemen verantwoordelijken zijn aangewezen op het hoogste leidinggevende niveau; 
 • voldaan is aan relevante wettelijke verplichtingen en andere belangrijke vereisten; 
 • relevante aspecten en gegevens regelmatig bepaald en gecontroleerd worden; 
 • resources duurzaam en efficiënt worden ingezet; 
 • onze producten een bijdrage leveren aan de verhoging van de klanttevredenheid door comfort, veiligheid en efficiëntie; 
 • onze leveranciers de onderwerpen van het geïntegreerde managementsysteem net zo belangrijk vinden als Busch-Jaeger. 

De realisatie van deze onderwerpen vormt de basis voor duurzaam handelen, zowel op het professionele vlak als in de privésfeer. Deze opvatting delen we met onze medewerkers, maar ook met onze klanten, partners en leveranciers. Samen maken we een duurzame energietransitie mogelijk. 

Tevreden man die kijkt naar de natuur

Managementsystemen

Het bevorderen van kwaliteit-, milieu- en energiebewustzijn en het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, maken deel uit van onze bedrijfsvisie. Deze wordt gewaarborgd door een geïntegreerd managementsysteem volgens DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001: 2015, DIN ISO 45001:2018 en DIN EN ISO 50001: 2018. Om de hoge kwaliteitsnorm van onze producten te garanderen, is er ook een geaccrediteerd centraal laboratorium DIN EN ISO/IEC 17025 beschikbaar. 

Busch-Jaeger duurzaam actief

Of het nu gaat om technische workshops voor kinderen en jongeren, bijeenkomsten voor gepensioneerden of medewerkers die de Special Olympics als vrijwilliger ondersteunen – Busch-Jaeger toont verantwoordelijkheid.  

Medewerkers actief in vrijwilligerswerk. Raimund Patti werkt al jaren voor het CVJM Hülscheid-Heedfeld en investeert een groot deel van zijn vrije tijd in de samenwerking met de YMCA Tema in Ghana/West-Afrika, naast tijd voor zijn gezin: 

 • Uitwisselingsprogramma's met regelmatige onderlinge bezoeken 
 • Ondersteuning van de partners bij de bouw van een onderwijs- en ontmoetingscentrum 
 • Steun voor opleiding in het kader van een proefproject 
Blij meisje in de natuur