Duurzaamheid

Interview met Benjamin Wilms

Een duurzame toekomst vormgeven met smartificatie en digitalisering
Vanuit het bos een uitzicht op een grote stad

Interview met Benjamin Wilms 

Werkopdracht: de toekomst vormgeven. Benjamin Wilms is Division Manager for Product Management and Development bij Busch-Jaeger Elektro GmbH en tegelijkertijd Global Research & Development Manager voor de divisie Building and Home Automation Solutions van de ABB Group. 

Hij houdt zich dagelijks bezig met de vraag hoe technologie en productontwerp een duurzame toekomst kunnen beïnvloeden en helpen vormgeven. Wij wilden van hem weten wat de uitdagingen en trends zijn en met welke oplossingen Busch-Jaeger daaraan bijdraagt. 

Benjamin, heb je een rolconflict als je naar de toekomst kijkt vanuit de verschillende perspectieven van ondernemer zowel als particulier? 

Gelukkig niet. Als vader van drie kinderen hoop ik natuurlijk op een duurzame en vreedzame toekomst die we samen vormgeven. Dit is ook mijn wens vanuit ondernemersoogpunt. Ik zie voor ons als innovatieteam bij Busch-Jaeger en als sterke teamspeler in het wereldwijde innovatienetwerk van ABB een bijzondere verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen. Deze verantwoordelijkheid maakt zowel deel uit van ons Busch-Jaeger-DNA als van een duidelijk mandaat in onze 'ABB Purpose’: de transformatie naar een productievere en duurzamere toekomst voortdurend aanjagen door technologische vooruitgang. 

Wat houdt duurzaamheid precies in bij Busch-Jaeger en hoe komt dit tot uiting in concrete actieprioriteiten en innovatieprojecten? 

Duurzaamheid vormt de basis van het bedrijfsbeleid bij Busch-Jaeger. De visie is holistisch: een duidelijke focus ligt op duurzaam product- en procesontwerp. Daarnaast is economisch en ook sociaal handelen in de zin van alle belangengroepen, waaronder onze klanten, de maatschappij en natuurlijk de medewerkers, belangrijk voor het bedrijf. Een centraal aspect van de duurzaamheidsoriëntatie is onder andere de vraag hoe we een product realiseren met een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk. We maken hier bij Busch-Jaeger gebruik van vele mogelijkheden. Gebruik van gerecyclede materialen in de kunststofsector bijvoorbeeld, maar ook energiezuinige technologie en efficiënte embedded software-architecturen. Ook optimaliseren we de technische recycleerbaarheid van onze producten. Onze schakelaarseries future® linear, Busch-axcent® en Busch-balance® SI zijn al cradle-to-cradle-gecertificeerd, opeenvolgende uitbreidingen zijn gepland. We hebben ook innovatieprojecten in de pijplijn die ons aanzienlijk verder zullen brengen, en breiden intensieve partnerschappen op het gebied van materiaalontwikkeling uit. Een productvoorbeeld voor energiezuinige elektronica en efficiënte embedded software is ons Smart Room-systeem Busch-flexTronics® wireless en de bijbehorende Busch-flexTronics-sokkels, waarbij we het stroomverbruik vele malen konden verminderen in vergelijking met de vorige generatie. In de productietechnologie kunnen we grote successen laten zien met onze mission to zero, die voortkwam uit de visie van energie-autonome en CO2-neutrale industriële productie. Onze eerste bijna klimaatneutrale productielocatie in Lüdenscheid moet hier worden genoemd. Op zonnige dagen dekt de fotovoltaïsche installatie tot 100% van de elektriciteitsbehoefte. Jaarlijks wordt daar ongeveer 1.100 MWh klimaatneutrale zonne-energie geproduceerd – ongeveer de jaarlijkse behoefte van 340 particuliere huishoudens. 

˚
Onze schakelaarseries future® linear, Busch-axcent® en Busch-balance® zijn reeds cradle-to-cradle-gecertificeerd, opeenvolgende uitbreidingen zijn gepland.
Benjamin Wilms

Busch-Jaeger draagt bij aan de digitale transformatie. Wat heeft digitalisering te maken met duurzaamheid – en hoe kan Busch-Jaeger een belangrijke bijdrage leveren via Smart Homes? 

Met smartificatie en digitalisering geven we een hele duidelijke impuls op het gebied van duurzaamheidsoriëntatie. Het gaat niet alleen om het minimaliseren van onze voetafdruk, maar ook om het maximaliseren van de handafdruk, met andere woorden: datgene wat we met onze oplossingen voor klanten kunnen bereiken. Dit begint met eenvoudige, slimme toepassingen zoals bewegingsmelders of ruimtetemperatuurregelaars, die met elke graad minder het energieverbruik met ongeveer 6 procent verminderen. Het wordt nog interessanter als we overgaan op uitgebreide netwerken en de vermogensregeling in het gebouw voor alle gebieden samenbrengen. Hier maken we bijvoorbeeld vraagafhankelijke energiebesturing mogelijk via KNX of via ons open ecosysteem Busch-free@home®. Dit creëert energie-efficiëntiepotentieel met besparingen tot wel 30 procent in de gebouwautomatisering. Digitalisering is het volgende niveau dat voortbouwt op smartificatie. Als Busch-Jaeger pakken we samen met onze gespecialiseerde partners jaarlijks vele miljoenen installatiepunten aan. Met de smartificatie van de installed base hebben we een gezamenlijke kans om dit uit te breiden met digitale oplossingen. Met behulp van relevante gegevens kunnen betere beslissingen worden genomen om het gebruik van gebouwen te optimaliseren. Deze hefboomwerking wordt groter naarmate we meer samenwerken in open, digitale ecosystemen. Concreet stelt de voortdurende verdere ontwikkeling van Busch-free@home® ons niet alleen in staat om de mogelijkheden te benutten die we hebben in het slimme netwerk van ABB voor energiebeheer en het opladen van EV's, maar ook om samen te werken met sterke partners. We maken bijvoorbeeld gebruik van de wibutler-alliantie om een heterogene verscheidenheid aan apparaten in een homogeen totaalsysteem onder te brengen, inclusief verwarming, airconditioning en ventilatietechnologie. Onze partnerschappen, bijvoorbeeld met Samsung, gaan over het bundelen van krachten voor een duurzame toekomst en het bieden van nog meer voordelen aan onze klanten.

Welke rol speelt kunstmatige intelligentie (AI) in het aanbod van oplossingen van Busch-Jaeger voor een duurzame toekomst? 

Als we het over technologie hebben, is AI een essentiële factor in het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Effectief gebruik van AI bouwt consequent voort op de beschreven smartificatie en digitalisering. In ons ABB Building and Home Automation Solutions-team is de afgelopen twee jaar veel gebeurd op dit gebied. Na de overname van Cylon Controls hebben we bijvoorbeeld een technologie-investering gedaan in Brainbox AI, een in Montreal gevestigde start-up en winnaar van de innovatieprijs COP26 in 2021. We werken ook samen met veel andere start-ups en zijn gastheer van start-up-challenges. Zo is de samenwerking met Mavenoid voortgekomen uit eerdere Startup Challenges. Hier gebruiken we AI bij technische productondersteuning. Prominente voorbeelden van AI zijn natuurlijk de gebruikelijke assistenten rondom Amazon Alexa en Google Home, die we ook hebben geïntegreerd in ons dienstenaanbod via Busch-free@home®. 

Hoe groot is eigenlijk de invloed van gebouwen en vooral van particuliere huishoudens op de algemene CO2-balans? 

Die invloed mag niet worden onderschat. Gebouwen zijn goed voor bijna een derde van het wereldwijde energieverbruik en bijna 40 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het terugdringen van deze impact is een van de grootste klimaatuitdagingen van deze tijd en een van de grootste kansen voor de toekomst. Duurzaam bouwen en CO2-neutrale woningen zijn in de mode. Het internationale marktonderzoeksbureau ‘The Business Research Company’ heeft vastgesteld dat de investeringen in ‘groene’ eengezinswoningen en appartementencomplexen vorig jaar elk meer dan 100 miljard US dollar bedroegen, met een duidelijk stijgende trend. 

Is een Smarter Home de nieuwe standaard geworden? 

Als ik kijk naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de prognoses voor de nabije toekomst, kan ik de vraag persoonlijk duidelijk met ‘ja’ beantwoorden. Het is belangrijk om de instapdrempel voor professioneel geïnstalleerde systemen zo laag en eenvoudig mogelijk te maken. Met Busch-flexTronics® wireless is standaard een systeem beschikbaar dat vanaf het eerste apparaat toegang geeft tot een Smarter Room en tegelijkertijd investeringszekerheid en duurzame opschalingsmogelijkheden biedt voor zelfs een compleet Smarter Home.

Welke uitdagingen moeten op het gebied van Smarter Homes worden overwonnen als het gaat om acceptatie en duurzaamheid? 

Hier zijn de complexiteit en de compatibiliteit van verschillende toepassingen belangrijke kwesties. Ook hier helpen open ecosystemen om verschillende communicatiestandaarden en toepassingen te integreren tot een uniforme gebruikerservaring. Het zal interessant zijn om te zien welke rol bijvoorbeeld KNX, IoT of Matter in de toekomst zullen spelen. Voor een positieve gebruikerservaring zijn zowel een overtuigend productontwerp als een soepele interactie tussen mensen en gebouwen van belang. Dit geldt voor de volledige levenscyclus in alle stadia van smartificatie en digitalisering tot en met kunstmatige intelligentie. Vaak is het dominante verhaal dat technologie volledig naar de achtergrond verdwijnt. Aan de andere kant zien we dat technologie een beleving is en leuk kan zijn. Dus naast veilige, slimme en duurzame elektrificatie speelt naar mijn mening de ervaring op het raakvlak tussen mensen en gebouwtechnologie een doorslaggevende rol. Dit is precies wat wij onze professionele partners en hun klanten willen bieden met de Smarter Gallery (‘Smart Home Experience’ in Nederland, red.).