Veelbewogen geschiedenis

Operagebouw, Wuppertal

In 1907 werd de oorspronkelijk bouw van de opera op basis van de ontwerpen van de Keulse architect Moritz gebouwd. Dit bouwwerk met een voor deze tijd typische mengeling uit neobarok en jugendstil werd tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog bij een luchtaanval zwaar beschadigd. 

Het operagebouw in Wuppertal is in zijn honderdjarige geschiedenis reeds twee keer heropend.   

Busch-Jaeger in Oper, Wuppertal

Op zondag 14 oktober 1956 werd het gebouw feestelijk geopend met een opvoering van de opera Mathis der Maler van Paul Hindemith. Bewust heeft men afgezien van ‘de moeilijk verteerbare vormentaal van de jugendstil’, aldus de bouwmeester en bouwverantwoordelijke in Wuppertal prof. Hetzelt. Er was ondanks het oude omhulsel een bouwwerk uit het esthetische gevoel van de jaren 50 ontstaan. Als belangrijk voorbeeld van deze (binnen-)architectonische richting valt het inmiddels onder monumentenzorg. 

Naar aanleiding van een brandveiligheidsrapport was de sluiting voor renovatie van het operahuis in december 2003 onvermijdelijk. In januari 2009 werd het operahuis gerenoveerd en met een feestelijke plechtigheid aan het podium en het publiek getoond en toevertrouwd. 

 

Geïntegreerde producten van ABB en Busch-Jaeger: 

Gebouwsysteemtechniek KNX 
Schakelaars en contactdozen uit de serie impuls